Educational Materials

How to host Zoom Meeting

Classes Template

华文教师训练

Youtube Download
BCS Teachers Directory


Name

Teaching

Contact

Yu, Jiahui / 余佳慧 KA KB jiahuiyu1991@gmail.com
Lin,Yu / 林瑜 Pre-K 1A 1B 4B yulinbcs@gmail.com
Cui, Jingqiong / 崔婧琼 1C-1 junecui66@gmail.com
Wang,Qian / 王倩 2A 2B winnie22wang@gmail.com
Lovett, Eva / 翁文娟 2C avalovett8@gmail.com
Hongjie, Meng / 孟红杰 3A 3B Menghongjie@hotmail.com
Liu,Xiaoshu / 刘殊 3C elizabethxiaoshuliu@gmail.com
Zhang, Peng / 张蓬 4A zhpengr@yahoo.com
Webster,Jie / 李捷 5A websterjie@yahoo.com
Zhang,Tom / 张涵 6A 6B bcs6grade@yahoo.com
Guo,Jingjing / 郭晶晶 7A jingjingguo2016@gmail.com
Lin,Xiaoyi / 林晓怡 4C 8A xylin66@gmail.com
Jiang,Shaoxian / 蒋邵先 9A jiangsx99@yahoo.com
Lu, Yichen / 吕苡甄 CSL beginner jessie7914@gmail.com
Jia,Lisa / 贾莉茜 CSL Adult jia35@hotmail.com
Hillwig, Philis Hsiao Math Enrichment phyllishillwig@gmail.com
Li,Hua / 利华 Painting hli66@hotmail.com
Cao, Cheng / 曹诚 Painting(Chinese) caocheng25@gmail.com
Wu,Yuqiong / 伍育琼 Fitness Dance yuqiong23@yahoo.com
Yang,Fan / 杨芳 Dongfang Dance fyang1111@gmail.com
Li,WenHui / 李文辉 Tai-Ji wenhui1213@gmail.com
jiahuiyu1991@gmail.com; yulinbcs@gmail.com; junecui66@gmail.com; winnie22wang@gmail.com; avalovett8@gmail.com; Menghongjie@hotmail.com; zhpengr@yahoo.com; websterjie@yahoo.com; bcs6grade@yahoo.com; elizabethxiaoshuliu@gmail.com; xylin66@gmail.com; jiangsx99@yahoo.com; jessie7914@gmail.com; jia35@hotmail.com; phyllishillwig@gmail.com; hli66@hotmail.com; caocheng25@gmail.com; yuqiong23@yahoo.com; fyang1111@gmail.com; wenhui1213@gmail.com; jingjingguo2016@gmail.com; Guo, Jingjing / 郭晶晶 443-563-6165 jingjingguo2016@gmail.com Lin,Yu / 林瑜 408-215-8519 yulinbcs@gmail.com Cui, Kerry / 崔开瑞 kerrycui1993@gmail.com Yu,Jiahui / 余佳慧 443-240-6580‬ jiahuiyu1991@gmail.com Lu, Yichen / 吕苡甄 919-260-8398 jessie7914@gmail.com Hao, Peng / 郝鹏 240-319-5392 haopeng1900@gmail.com Wang,Qian / 王倩 443-562-3083 winnie22wang@gmail.com Jiao,Wanting / 焦莞婷 410-570-4495 wanting98916@gmail.com Lovett, Eva / 翁文娟 717-951-3895 avalovett8@gmail.com Meng, Hongjie / 孟红杰 443-301-2658 Menghongjie@hotmail.com Zhang, Peng / 张蓬 443-636-0147 zhpengr@yahoo.com Cui, Jingqiong / 崔婧琼 443-488-2392 junecui66@gmail.com Webster,Jie / 李捷 410-746-0391 websterjie@yahoo.com Zhang,Tom / 张涵 443-600-8236 bcs6grade@yahoo.com Liu,Xiaoshu / 刘殊 667-228-8252 elizabethxiaoshuliu@gmail.com Lin,Xiaoyi / 林晓怡 217-816-5292 xylin66@gmail.com 18 Silversage Ct,21030 Jiang,Shaoxian / 蒋邵先 410-979-3551 jiangsx99@yahoo.com Brendel, Yan / 茹燕 410-855-5528 yanbrendel@msn.com Jia,Lisa / 贾莉茜 410-446-8922 jia35@hotmail.com Hillwig, Philis Hsiao 443-562-1086 phyllishillwig@gmail.com (TA: Yasmeen Hasan yasmeen@eurekii.com lead taecher Christian christian@eurekii.com Kenneth Wyatts; ken@eurekii.com Kelley Schultheis kelley@eurekii.com) Li,Hua / 利华 410-350-4066 hli66@hotmail.com Cao, Cheng / 曹诚 443-938-4611 caocheng25@gmail.com Li,WenHui / 李文辉 410-218-2914 wenhui1213@gmail.com Yang,Fan / 杨芳 410-236-4751 fyang1111@gmail.com Wu,Yuqiong / 伍育琼 410-790-3438 yuqiong23@yahoo.com ------------------------------------------------- Lim, Hanfang / 林涵芳 732-322-9667 limhanfang@gmail.com Peng, Karen / 彭红燕 410-624-8215 hypeng66@gmail.com Dai, Jingzhi / 戴静芝 tracytai499@gmail.com 封燕华 410-845-9084 季吟 410-296-1216 yinji0707@gmail.com Su, Ming / 苏明 874-951-0818 learnchinesewithming@hotmail.com Tang, Xinming / 唐鑫铭 443-442-4112 xinmingtang325@hotmail.com Zhang,Haijie / 张海洁 410-337-3764 hjz1146@gmail.com Shilan Fan/范瑜Zoe